Transport

Vi utfører alle typer transport og løft med kranbiler fra 45 t/m til 92 t/m.

Få tilbud på en lastebil for transport skreddersydd etter dine behov

Noen eksempler på jobber vi utfører er:

 • båttransport
 • hustransport
 • bredtransport
 • langtransport
 • spesialtransport
 • montering av bygg
 • montering hus
 • montering av balkonger
 • demontering av brakkerigg
 • transport av rigger og brakker
 • transport av maskiner
 • monteringsjobb med kurv
 • kutting av tre
 • glassmontering med vakumsuger (glassuger)

Vi har lastebiler klare for transport

Lastebil er en bil som hovedsakelig brukes til godstransport

I Norge er det vanlig å skille mellom lett lastebil og tung lastebil der lette lastebiler har tillatt totalvekt mellom 3 500 og 7 500 kg og tunge lastebiler har tillatt totalvekt over 7 500 kg. De tyngste lastebilene, med totalvekt over 18 tonn, har boggi. Med flere akslinger kan bilen i prinsippet være tyngre lastet. Spesielt gjelder dette på de forskjellige bruksklassene veiene i Norge er delt opp i.

F.eks: En bil med 3 aksler kan ha aktuell totalvekt på 20 tonn på en BK8 vei. Men dersom det hadde vært hel lik bil, med 4 aksler, så kunne den lastes til aktuell totalvekt 24 tonn. Dette er fordi belastningen blir fordelt over et større område.